ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ

Ισχύει για όλα τα παιδιά από 5 μέχρι 10 ετών.

-50%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΒΡΕΦΗ

Ισχύει για όλα τα παιδιά από 1 μηνός μέχρι 4 ετών.

-100%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Ισχύει για κατόχους κάρτας πολυτέκνων.

-50%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΝΑΤ

Ισχύει για συνταξιούχους ΝΑΤ και τις συζύγους τους

-50%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

Ισχύει για κατόχους φοιτητικού πάσο.

-50%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Ισχύει για καταχωρημένους σε ειδική στρατιωτική κατάσταση.

-100%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ

Ισχύει για κατόχους ταυτότητας ΛΣ.

-50%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ισχύει για κατόχους ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας

-50%
Ισχύει όλο το χρόνο
ΟΜΑΔΙΚΑ

Ισχύει για ομαδικά εισιτήρια περισσότερων των 12 επιβατών

-30%
Ισχύει όλο το χρόνο